* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 42,3174´ N
  20° 40,5066´ E
ÚHORNÁ

Obec vo Volovských vrchoch, 14 km od Rožňavy. Písomná zmienka z r. 1383. Poddanská obec krásnohorského panstva, ktorá mala v 2.pol. 16. stor /1570/ valašské právo.Obyvatelia poľnohospodári, drevorubači i baníci.

Úhorná - panoráma

Úhorná - vodná nádrž

Úhorná - vodná nádrž

Úhorná - vodná nádrž

Na sever od obce sa nachádza umelá vodná nádrž Úhorná / Jazero mieru / postavená v r.1768 jej účelom bolo zadržiavať dažďovú vodu a zabraňovať povodniam, neskôr slúžila na banské účely  / pohon vodných kolesových čerpadiel pod Spitzenbergom, kam sa voda z kanála privádzala potrubím dlhým 8 km /. 

Uhorna - kostol

Uhorna - kostol

Uhorna - kostol

Kostol Bolestnej P. Márie /kat./  barokový z r. 1749, postavený na mieste starého. Kazateľnica z 18. stor. Baroková socha Piety zo začiatku 18. stor.

Uhorna - kostol - zvon

Uhorna - kostol - zvon

Uhorna - kostol - zvon

Vo zvonici sa nachádzajú 3 zvony s nápismi: 1: " DR ZNAK FERENCZ LELKÉSZKEDÉSÉNEK IDEJÉBEN ÖNTÖTTEK BUCHNER TESTVEREK KOSICE   AVE MARIA   GRATIA DLENA   UHORNA 1923 ", 2: "BUCHNER KOSIOR   SS. COR JESU   MISERERE NOBIS!   UHORNA 1923 ", 3: " COMUNITAS UHORNENSIS CUM   ANDREA GAJDOS 1733 FIERI CURAFIT   ANNO 1870 EXPEN: EOLESTAE ET FIDELIUM REFUSA   FUDIT FHANOISOUS WALSER PESTINI ".

Úhorná
Pohľad na Úhornú z Uhornianskeho kopca.
 
Zachovaná ľudová architektúra zrubových trojpriestorových obielených domov.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015