* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
SOCHA KOSSUTH LAJOS

Socha Lajoša Kossutha /1802 -1894/ - revolucionára a poslanca uhorského snemu - v nadživotnej veľkosti /2,7m/ , bola po prvý krát postavená na námestí baníkov v r. 1907. Za 1.československej republiky z námestia zmizla a opäť ju na svoje miesto vrátili za Hortyovskej okupácie južného Slovenska. V r.1945 bola odnesená do depozitu múzea. Socha bola na svojom terajšom mieste / na verejnom priestranstve pri Baníckom múzeu / opäť postavená 1 februárový týzdeň r. 2004, za finančnej podpory 520 tisic Sk z fondu na obnovenie a údržbu maďarských pamätihodností na južnom slovensku. Brondzová socha bola odliatá maďarským sochárom Jozefom Rónom /József Róna/. Pamätník stojí na mieste, kde v minulosti stálo súsošie symbolizujúce spojenie robotníckej a roľníckej triedy. / Valec s prstencom, ktorý pozostával z postavičiek držiacich sa za ruky. /pomník Kossuth Lajos - Rožňava

pomník Kosuth Lajos - Rožňavasúsošie robotníckej a roľníckej triedy - Rožňava


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015