* ROŽŇAVA -  VÁROS ÉS EMLÉKMŰVEI   * KÖRNYĚK EMLĚKMŰVEI
  * 300  BARLANG ÉS SZAKADÉK    * KÖRNYÉK TÉRKÉPE   * KERÉKPÁR TÚRÁK   * TERMÉSZET   * SZÁLLÁS

KÖRNYÉK -  EMLÉKMŰVEK
GPS  48° 32,7354´ N
  20° 24,0882´ E
PELSŐC (PLEŠIVEC)
 címer - PELSŐC (PLEŠIVEC)
Község a Sajó (Slaná) folyó völgyében a Csetnek (Štítnik) folyó torkolatánál, körülvéve a Szlovák Karszt (Slovensky kras) síkságaival: a Pelsőci, a Szilicei, a Koniari és a Dél-szlovákiai síkság nyúlványaival. Az elhelyezkedése miatt a Szlovák Karszt turisztikai kiindulópontja. Pelsőc a XI. században alapult. Az első írásos említés 1243-ból való. 1328-tól a mezőváros korlátozott jogokkal rendelkezett. A XVIII.sz. elejétől a 1849-i tűzvészig Gömör vármegye székhelye volt. A lakosság állattenyésztéssel, mészégetéssel, gyümölcstermesztéssel és vasfeldolgozással foglalkozott.

Plešivec - kostol

Plešivec - kostol

Plešivec - kostol

Ősgótikus Szent György templom (református), a XIII. századból. A XVII .században reneszánsszá átalakítva, értékes berendezéssel és gótikus falfestményekkel, a Bebek család családi és temetkezési jellegű temploma. Úgynevezett Bebek kápolna kb. a XVI. században épült a templom északi oldalához. Megmaradtak rajta kőablakok későgótikus körvonalaikkal. Az északi részén az ablak alatt  Bebek László síremléke található címerével  és a peremén a következő gótikus felirattal: hic iacet ladislai bebek pelsuci ... magr ... tavernicor regalm obiit in anno dni mcccc primo.  Az Utolsó vacsora és a Keresztrefeszítés nevű freskók olasz festőművészek műalkotásai kb.1350-ből. A  prezsbitérium déli oldalán az ablak fölött Szent István, Szent Imre herceg és Szent Lásló király arcképei láthatók. A nyugati fal hosszában  húzódik a fából faragott protestáns karzat 1629-ből, festett kazettás mennyezettel.  ........info+

Plešivec - ev. kostol - zvonica

Plešivec - kostol

Plešivec - ev. kostol - zvonica
 
Harangtorony a református Szent György templom mellett - barokk-klasszicista építmény, egy régebbi torony falait felhasználva épült. A torony alsó részében a bejárat fölött az átépítés évszáma látható (1807). Az átépítés alkotója valószínüleg a rozsnyói Mayer János építész volt. A torony teteje 1883-ból származik. A torony valószínűleg nem kötődik a templom építéséhez, de a város erődfala része volt és valószínüleg  a város kapuja funkcióját is betöltötte. A magas torony négyszögletes alapra épült, fakonstrukciójával hat emeletre van elosztva, az egyes szinteket falépcső köti össze. A harangok az ötödik emeleten vannak, az óra szerkezete pedig a hatodikon. A földszínt padlója döngölt vályogból készült, a többi emelet padlói deszkából vannak. A harangok magyar nyelvű feliratokkal a XX. század elejéről származnak és növényi dekorációk díszítik. Az óra a torony építése idejéről származik. Az északkeleti oldalán emléktábla található az I. világháborúban elhunyt katonák névsorával.

Nápis na menšom zvone: ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJŐCÖN 1932   ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTETTÉK A PELSŐCZI   REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍVEI 1932 ÉVBEN. Nápis na väčšom zvone: ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJŐCÖN.   ÖNTETTE   SZENTPÉTERY SÁMUEL REF. LELKÉSZ   ÉS NEJE   KÁLNICZKY ZSUZSÁNA   BÉLA FIOK EMLÉKÉRE   A PELSÜCZI REF: EGYHÁZNAK   1905. Zvony sú zdobené rastlinným dekorom. Hodinový stoj pochádza z cias výstavby veže, jeho zvon je bez textu.

Popis starých zvonov, ktoré boli pravdepodobne roztavené Bebekovcami a následne z nich boli odliate delá, takže do roku 1660 ostal vo zvonici len malý zvon vežových hodín:  ,,Najväčší  vážil 18 mázsás a mal nápis: ,, Anno MDCL Tudit in Honorem Dei Georgius Vieerd Eperjesini ,,. Stredný vážil 8 mázsát, s nápisom: ,, Anno 1736 Vocem tuam omolivi et timui. G:3 ". Malý zvon  váži takmer másfél mázsát a je zvonom , ktorý sa zachoval až dodnes. Písalo sa oňom, že má oveža čistejší zvuk ako mali vežké a vraj bol aj oveža starší.
Na severovýchodnej strane je v architektúre s rovným prekladom osadená čierna mramorová pamätná tabuža s menami padlých v 1. svetovej vojne.

Plešivec - zvonica

Plešivec - hradný múr

Plešivec - kostol

Községi  harangtorony, barokk-klasszicista épület.

A Pelsőci vár gótikus erődfalak maradványai. A várat Bebek Domonkos megbízásából építették 1320-ban, amelynek a rendeltetése az volt, hogy védje a hidakat, amelyeken fontos és frekventált kereskedelmi útvonalak vezettek.

Katolikus templom.


Plešivec - erb

Plešivec - radnica

Plešivec - pamätná tabuža

Az egykori  Városháza, későklasszicista épület.
A barokk-klasszicista épület, az egykori megyei börtön épülete (1716-1719), átépítve a XIX. században, iskolának átalakítva 1956-ban. Homlokzatán emléktábla a magyar honvédség ellen harcoló szlovák önkéntesek vezetőinek, Š. M. Daxner, J. Francisci és M. Bakulíni emlékére, akiket Pelsőcön ítéltek halálra az 1848 - 1849-es forradalom és szabadságharc idején.

Pamätník padlým
Na pamätníku sa nachádza nápis v troch jazykoch / slovenčine, ruštine a maďarčine /:

VEČNÁ SLÁVA PADLÝM
HRDINOM V BOJI
ZA SLOBODU A NEZÁVISLOS
NAŠEJ VLASTI
1945

ÖRÖK DISCŐSÉG HAZÁNK
FELSZABADULÁSÁÉRT ÉS
FUGGETLENSÉGÉÉRT VÍVOTT
HARCBAN ELESETT HŐSÖKNEK
1945
Dom

Pamätník padlým hrdinom v boji.

Erb Plešivca - v červenom štíte na zlatom trojvrší strieborný dvojitý kríž a strieborný meč. Jeho predlohou bola peča z 19. storočia.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015