* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  LIPOVNÍK

Nachádza sa v Rožňavskej kotline,8km od Rožňavy.V okolí obce sa nachádzal kláštor - pustovňa, doložený v listine z r. 1243. Obec sa vtedy ešte neuvádzala, spomína sa až r. 1364. Okolo r. 1430 mali v obci Bebekovci 34 poddanských port, vtedy kláštor pravdepodobne už nejestvoval. Potom patrila Andrássyovcom ako príslušenstvo panstva Krásnej Hôrky. R. 1570 mala 38 poddanských usadlostí a 3 želiarov. Začas bola poplatná Turkom.

Lipovník - kostol

Lipovník - kostol

Lipovník - kostol
 
Kostol sv Jána Krstiteľa /kat./, gotický, postavený zač. 15. stor. z pravidelných kamenných kvádrov, na mieste starého románskeho kostola. Upravený v r. 1721,1856,a 1894,veža a rozšírenie lode z r. 1894. Nad vchodom do sakristie tesne pod čelom klenby sa nachádzajú gotické nástenné maľby zo zač. 15. stor. znázorňujúce scénu Narodenia.

 Katolická fara /č116/, neskorobaroková stavba na starších základoch niekdajšieho cisteriátskeho kláštora. Budova je z r. 1787,upravená r. 1894. Jednopodlažná zvýšená bloková stavba pozdľžneho pôdorysu s manzardovou strechou. Miestnosti so štukovými geometrickými ornamentmi.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015