* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  KRUŽNÁ KAPLNKA

Kaplnka najsv. Srdca Ježišovho / kat./,malá ľudová retardovaná barokovo-klasicistická stavba z r. 1880. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom, zaklenutý plytkými pruskými klenbami. Fasády hladké, nad trojhranným štítom priečelia sedí malá drevená strešná vežička.

Kružná - kostol

Kružná - kostol

Kružná - kostol

Kružná - kostol
Nápis na zvone:

IN HONOREM S. EMERICI
ÖNTETETT 1850
 KŐRÖSI KATOLIKUSOK SZÁMÁRA
ÖNTÖTTE SCHAUDT ANDRÁS PESTEN 1850.


Kružná - kostol
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015