* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  KRUŽNÁ KOSTOL EV.REF.

Kostol /ev.ref./ postavený r.1692,obnovený r. 1786 /podľa letopočtu na drevenom tráme stropu/. Jednoduchý obdľžnikový priestor s maľovaným rovným dreveným stropom. Fasády hladké,iba predstavaná veža,krytá ihlancom,má na nárožiach lizény.

Kružná - kostol

Kružná - kostol

Kružná - kostol

Kazateľnica z konca 18.stor. s maľovanou rastlinnou ornamentikou. Lavice a dve drevené maľované protestantské empory z konca 18.stor. Bohoslužobná stolná prikrývka vyšívaná z r. 1695.Kružná - kostol


 
Nápis na zvone:
A KŐRÖSI NEMES REFORMÁTA EKLESIA BELIEK KOZ KÖLTSÉGÉN ÖNTETTÉK DOBSINÁN 1836 ÉSZTBEN. HARANG ÖNTŐ BURGER LŐRINTZ.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015