* ROŽŇAVA -  VÁROS ÉS EMLÉKMŰVEI   * KÖRNYĚK EMLĚKMŰVEI
  * 300  BARLANG ÉS SZAKADÉK    * KÖRNYÉK TÉRKÉPE   * KERÉKPÁR TÚRÁK   * TERMÉSZET   * SZÁLLÁS

KÖRNYÉK -  EMLÉKMŰVEK
GPS  TORNAGÖRGŐ (HRHOV)

A Szlovák karsztban fekszik (Slovenský kras). 1263-ben említik először Gurgeo néven, a neve szerint viszont sokkal régebbi. Már 1360 előtt a Bebekek tulajdona volt. A lakosság a XIX. században szőlő, gyümölcstermesztéssel és juhtenyésztéssel foglalkozo

Hrhov - kostol

 Református Templom, klasszicista -  II. József 1781-iki rendelete kiadása után a  protestáns lakosság a királyi gyűléshez folyamodott a templom építésének kérésével.  Az engedélyt 1783-ban kapták meg, és még abban az évben Eszterházy királyi megbízott földmérői kijelölték az építmény helyét  egy dombon a falu közepén, a község történeti központjával, az ún. Palotával szemben.  1784 március 16-án kezdték építeni és még azon az éven be is fejezték. Egyidejűleg a templom mellet egyházi iskolát  és plébániát is építettek. Az építmény költségeit a lakosság adakozásból fedezte. A szervező munkákat Gasparóczki Ferenc helyi pap végezte.A kőműves munkálatokat a bódvaszilasi származású (ma Magyarország) Knopp József  vezette, az ácsmunkákat Zimmermann József Rozsnyóról, az asztalos munkákat pedig Szilasi Mihály.   A templom eredetileg egy helységből állt, lapos mennyezetel. A tetőt zsindely fedte. A torony csak 1795-ben épült hozzá, az eredeti engedély módosítása után. Zrikovich Tamás kőművesmester építette. A harangot Legherer Ferenc műhelyébe öntötték 1795-ben Eperjesen (Prešov), a súlya 500 kg. 1803-ban az épületet erődfallal vették körül, amitől középkori sajátosságot kapott. 1846. márc. 18-án a déli órákban, amikor a lakosság nagy része a Tornai vásarban tartózkodott, Görgőt nagy tűzvész sújtotta. Leégett majdnem az egész falu a templommal együtt. Csak a torony maradt épen. A templomot rögtön a katasztrófa után felújították. A falakat kb. 2 méterrel megmagasították, a mennyezet boltívet kapott. Építőanyagként a tufa szerepelt, amit a falu határában fejtettek. A kőművesmunkákat  Horváth Gyula, az ácsmunkákat pedig  Frics József vezették. A torony eredeti állapotában maradt.   1877-ben a templom újra leégett, de nagyobb károkat nem szenvedett. 1911-ben a templom belsejét részben átalakították.

Hrhov - kostol Keresztelő Szent János templom (katolikus), eredetileg gótikus, 1500-ban épült régi alapokra, 1814 - 1815-ben bővítve és klasszicista stílusban átalakítva, 1846-ban toronnyal bővítve.  A régi Gömör vármegye egyik legrégibb templomáról van szó, középkori alapokkal.  Abaúj – Torna megye monográfiájában említik, hogy ez a  katolikus templom nagyon régi és 1823-ban újraépült. A külső homlokzatán egy felirat áll:  „ Me Labor et zeLVs rVInIs rapVere CaDVCIs“. A déli oldalán erőd fal védte, ahol ma is áll az eredeti  torony, gúla alakú tetővel, kőlapokkal fedve.

A templomban Bebek György rózsaszín márványból faragott gótikus síremléke található 1381-es évszámmal, Bebek György, aki ide van eltemetve, a pelsőci (Plešivec) Bebek család tagja. A sírkő jelenleg az egyik pillérbe van beépítve a templom régebbi részében. A táblán a Bebek család címere van faragva, ez egy megdöntött gótikus pajzsból és kettős keresztből áll, amely tetejéből kiáll három toll. A pajzs fölött egy lovagi sisak látható, letakarva drapériával,  koronás hosszúhajú női fejjel a tetején. A fej két oldalán két egymásra tekeredett hal. A kőlap peremén gótikus minuszkula a következő szöveggel:
 
hic iacet georgius bubek
magi tavarnicoru reginaliu
9 fecit extruer ecclesia
bte vgnis fratribus heremitis
ordinis sti pli heremite
anno dni /M/CCCLXXI

(Itt nyugszik Bubek György, a királynő kincstárnokmestere, aki 9 templomot építtetett a pálos rendi testvérekkel, maga is pálos rendű. Készült az Úr 1371-ik évében)

Torony az erődítményben a rómaikatolikus templom udvarának déli részén. Erődfalait a XVII. század első felében építették. A gúla alakú tetőt  kőlemezek fedik - Gömörben ez az egyetlen ehhez hasonló építmény.

Kápolna a  Keresztelő Szent János római katolikus templom mellett, későbarokk Nepomuki Szent János festett fafaragvánnyal (1780), hagyományos népművészeti kiegészítéssel. Bejáratát 1997-ben lezárták egy újabb kori vasráccsal és a kápolnát felújították.

Hrhov - rybník

Hrhov - vodopád
Műszaki műemlék - egy öreg vízimalom a falu közepén

Halastó - a XX. sz. közepén jött létre a  régi "Nagy" és "Kis" tó néven ismert helyen 
Görgői vízesés - a "Fej" forrás pótolja

Domboldalba vájt borospincék

Erb Hrhova - v červenom štíte vpravo zlatý listnatý strom, vedža strieborná bordúra vežkého lemeša / široká pluhová radlica, ktorou sa prevracala zem /, uprostred so zlatou ružou a zvnútra popri ostrí s troma zlatými štvorlupeňovými kvietkami a jedným nad zlatým stromom. Motív podža pečate obce z roku 1601. Prijatý bol 28. decembra 1998.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015