* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE


MESTO - PAMIATKY  
GPS  48° 40´ N
  20° 32´ E
DOBŠINÁ
DOBSCHAU

strana    <<< 1 2  >>>

I
Staré banícke mesto /468m/ v údolí Dobšinského potoka v Dobšinskom predhorí a Revúckej vrchovine. Dobšinú zal. po r. 1326, keď jej chotár dali Ákošovci šoltýsovi Mikulášovi. Po úteku šoltýsa osídlenie realizovali zemepáni Štítnickovci a Bebekovci. Obmedzené mestské práva získala v r. 1417. Po stáročia sa tam dolovalo striebro, železo, meď, nikel, ortuť,kobalt. Obyvatelia sa zivili prácou v baniach, ale aj pálením uhlia a poľnohospodárstvom. V 16. stor mestečko zničili Turci. R. 1680 bola postavená prvá vysoká pec na Slovensku.
 
panoráma Dobšinej


KLIK FOTO = INFO+Radnica  - neorenesančná poschodová budova bola do prevádzky uvedená v januári r.1870.Pred jej hlavnou fasádou tečie Dobšinský potok, vstup do budovy je kamenným mostom s kamenným zábradlím ktoré bolo vyhotovené súčasne s budovou. Objekt bol postavený v rokoch 1868 – 1869 v neorenesančnom slohu podľa projektu staviteľa Benka. V strednom trakte budovy sa nachádza nádvorie so vstavaným liatinovým schodišťom, nad nádvorím, je strecha vytvorená z dvojitej kovovej konštrukcie vyplnenej sklom je technickou pamiatkou.  ...........info+
Mestský hostinec - / bývalý hotel Baník / vznikol pravdepodobne koncom 18. storočia. Suterény boli použité zo staršej budovy. V jeho susedstve stál starší barokový meštiansky dom. V polovici 19. stor. došlo ku zlúčeniu týchto dvoch objektov do spoločnej prevádzky.Veľká sála na poschodí bola od roku 1908 používaná ako kino s kapacitou 280 miest. Ročne sa tu konalo okolo 12 divadelných a 120 filmových predstavení. K pričleneniu ďalšieho klasicistického meštianskeho domu, v ktorom bol pôvodne byt mestského notára a mestského úradníka, došlo v polovici 20. storočia.Vzadu na parcele bolo pôvodne postavené letné zázemie hostinca, ktoré tvoril drevený pavilón tančiarne.  ........... info+
Učňovská škola je situovaná v bezprostrednej blízkosti ev. a. v. kostola a Dobšinského potoka. Budova bola postavená v roku 1875 ako dievčenská škola na mieste staršej budovy evanjelickej školy. V roku 1909 bola upravená a vznikol prístavok na východnej strane. V čase 1. ČSR tu bola štátna  obchodná škola, v druhej polovici 20. storočia tu bola SVŠ a potom gymnázium. Od  80-tych rokov 20. storočia je v budove umiestnená učňovská škola. Na podlahe zádveria je liate terazzo s dátumom prestavby 1909.  ........... info+down
retep.sk (c) 2002 - 2011
strana    <<< 1 2 >>>