* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY

DOBŠINÁ
KOSTOL /KAT./

Kostol sv. Františka Xav. /kat./, barokovo-klasicistický, bol postavený v roku 1792 na mieste staršieho dreveného kostola z roku 1746. Hlavný oltár z konca 18.stor., neskorobarokový. Interiér kostola vrátane klenieb bol vymaľovaný figurálnymi výjavmi  (J. Ádám 1907).Dobšiná - Kostol sv. Františka Xav.


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015