* ROŽŇAVA -  VÁROS ÉS EMLÉKMŰVEI   * KÖRNYĚK EMLĚKMŰVEI
  * 300  BARLANG ÉS SZAKADÉK    * KÖRNYÉK TÉRKÉPE   * KERÉKPÁR TÚRÁK   * TERMÉSZET   * SZÁLLÁS

 KÖRNYÉK -  EMLÉKMŰVEK

DOBSINA
 EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Ez a evangélikus templom egy kőfallal alátámasztott teraszon épült a XX. század első felében. Két oldalról kőlépcsőkön érhető el.  Eredetileg későgótikus egyhajós templom 1480-ból egy még régebbi, XIV. századi kápolna mellett épült, amely Szent Bálint nevére szenteltek fel. 1641-ben a kápolnát egyesítették a templommal. 1740-ben a templomot meghosszabbították az addig különálló toronyig. A 1769-es átépítésnél lebontották a régi sekrestyét az északi oldalon és a déli oldalon épült újra. 1885-ben a  presbitériumból eltávolították a karzatot és áthelyezték a főhajóba. 1891-ben a templom már majdnem egészen át volt alakítva  későgótikus stílusban Benka K. építőművész adaptációs tervei szerint . A vasalt bejárati ajtó 1794-ből való. 1820-ig a templom körül temető volt.

Dobšiná - Evanjelický kostol

Dobšiná - Evanjelický kostol

Dobšiná - Evanjelický kostol

  Fából készült pszeudogótikus protestáns karzat húzódik a hajó három oldalán. Hatszögű faoszlopsor alátámasztással.
A templom belsejét a boltívekkel együtt 1891-ben a felújításakor növényi díszítésű ornamentikákkal festették. Az oltár pszeudogótikus a XIX. század végéről, a keresztelő klasszicista mű a XVIII. század második feléből,  levél alakú edénnyel, az orgona neogótikus a XIX.század végéről. A torony nyolcszintes, a padlók és a lépcsők pedig fából készültek. A harangok a hetedik színten vannak elhelyezve, ebben a magasságban a három oldalon erkélyek láthatók neogótikus francia ablakokkal. Legfelül a toronyóra számlapja van elhelyezve, az óra gépezete a harangok alatt, a hatodik emeleten található.

Dobšiná - Evanjelický kostol

Dobšiná - Evanjelický kostol
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015