* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY

DOBŠINÁ
KOSTOL /EV./

Evanjelický kostol sa nachádza na terase podopretej kamenným múrom z 1. polovice 20. storočia, prístupnej z dvoch strán kamennými schodmi.  Pôvodne neskorogotický jednoloďový kostol z roku 1480 bol vybudovaný  pri staršej kaplnke pochádzajúcej z 1. polovice 14. stor. zasvätenej sv. Valentínovi. V roku 1641 bola kaplnka spojená s kostolom v jeden celok. V roku 1727 sa začala prístavba transeptu kostola. V roku 1740 bol kostol predĺžený ku samostatne stojacej veži. Pri prestavbe v roku 1769 bola odbúraná stará sakristia, ktorá sa nachádzala na severnej strane svätyne a bola nahradená novou na južnej strane.  V roku 1885 boli z presbytéria odstránené empory a boli premiestnené do lode. V roku 1891 bol kostol takmer celkom prestavaný  a upravený v neogotickom slohu podľa adaptačného projektu arch. K. Benku. Vstupné okované dvere pochádzajú z roku 1794 a sú osadené v kamennom portáli. Do roku 1820 sa nachádzal okolo kostola cintorín.

Dobšiná - Evanjelický kostol

Dobšiná - Evanjelický kostol

Dobšiná - Evanjelický kostol

 Drevená pseudogotická protestantská empora sa tiahne po troch stranách priestoru lode. Je nesená šesťuholníkovými drevenými stĺpikmi. Interiér kostola vrátane klenieb bol vymaľovaný pri obnove v roku 1891 ornamentami s rastlinným dekorom. Oltár je pseudogotický z konca 19. stor. Krstiteľnica klasicistická z 2. pol.18. stor., kamenná s lupeňovitou nádobou. Organ neogotický z konca 19.stor. Interiér veže je prečlenený drevenými podlahami na osem podlaží spojenými drevenými schodmi. Konštrukcia zvonov je na siedmom podlaží, v tejto výške sú na troch stranách aj balkóny prístupné cez neogotické francúzske okná. Na najvyššom podlaží sú umiestnené ciferníky, hodinový stroj je umiestnený na podlaží pod zvonmi.

Dobšiná - Evanjelický kostol

Dobšiná - Evanjelický kostol
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015