* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPSAGGTELEK

Aggteklek-ská kvapľová jaskyňa - Baradla: v Európe jedna z najväčších a najkrajších kvapľových jaskýň, nachádza sa v Aggtelekskom národnom parku, medzi obcami Aggtelek a Jósvafő. Jej dľžka spolu s bočnými vetvami je 24 km. Horná časť jaskyne / Domica / 7 km sa nachádza na Slovenskej strane. Na jej Maďarskej strane má 3 väčšie vchody a to pri : Aggtelek-u, Jósvafő a Verestó.  z toho dva posledne menované sú umelo vytvorené. Jaskyňa sa vytvorila vo vápenci z obdobia stredného triasu v období konca pliocénu a pleistocénu. Ide o vyvinutú viacpodlažnú jaskyňu s terasami,  riečneho typu , ktorú vytvorili vody presakujúce z povrchu planiny cez priesaky spolu s veľkým množstvom štrku eróznou činnosťou v niektorých obdobiach aktívnej riečky Styx : jej ramená Acheron a Retek. Jaskyňa pozostáva z jednej mohutnej hlavnej chodby / miestami 20-40m vysokej / a viacerých bočných vetiev.Jej najväčšia sieň: Sieň Obrov má rozmery 120 x 30 x 40 m. Vypľňajú ju veľké kvaple rôznych tvarov. 19m vysoký stalagmit ,,Hvezdáreň,, /Csilagvizsgáló/ je najvyšší na celom území Maďarska. V jaskyni sa našli stopy po osídlení pračlovekom.RV
retep.sk (c) 2002 - 2015