* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 37,0745´ N
  20° 25,5438´ E
ZVONICA

Nachádza sa v strednej nezalesnenej časti Plešivskej planiny. Skalistý otvor o priemere 6m  je v zarastenom závrte s rozmermi 30x22m / obohnanom plotom z dosiek /, tento rúrovitý otvor siaha až do 46m hľbky, kde sa nachádza malá terasa /skalný most / - v ďalších 50-tich metroch sa priepasť značne rozširuje do mohutných jaskynných priestorov s pagodovými stalagmitmi vysokými 6-10m a pri päte širokými až 3m, stľp hrôzy je vysoký 26m. Priepasť má spojitosť s Brzotínskou vyvieračkou. Priepasť je hlboká 100,5m.

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica

Zvonica
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015