* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 32,7600´ N
  20° 33,9318´ E
ZBOJNÍCKA JASKYŇA

 Nachádza sa na Silickej planine v Sokolej skale. Jaskyňa bola osídlená ľudom bukovohorskej kultúry v neolite, tvorcami pilinskej a kyjatickej kultúry, ako aj v dobe slovanskej a  v stredoveku.

Zbojnícka jaskyňa

Zbojnícka jaskyňa

Zbojnícka jaskyňa

Zbojnícka jaskyňa

Zbojnícka jaskyňa
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015