* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 36,1140´ N
  20° 31,9368´ E
VEĽKÁ ŽELEZNÁ PRIEPASŤ
/ VEĽKÝ ŽOMBOJ /

Nachádza   v severnej zalesnenej časti Silickej planiny, 470m na SSZ od Silickej jaskyne, v susedstve malej železnej priepasti. Otvor je vo výške 590m n.m. vo svahu závrtu, priepasť predstavuje kolmú dutinu s hľbkou 55m. /15M/


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015