* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 36,6084´ N
  20° 31,8636´ E
VEĽKÁ BUKOVÁ PRIEPASŤ
/ VEĽKÁ BIKFA /

Puklinovo rútivá priepasť v severnej lesnatej časti Silickej planiny. Otvor veľkosti 7x3m je založený na kolmej pukline je pri stene medzi dvoma závrtmi. Priepasť je hlboká 141m,jej steny sú miestami pokryté kvapľovou výzdobou kaskádového tvaru. /15M-19Z/


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015