* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  00° 00,0000´ N
  00° 00,0000´ E
SNEŽNÁ JAMA

Nachádza sa na Bôrčianskej planine, len niekoľko metrov od temena Veľkej Havraňej skaly. Ide o 45m dlhú dynamickú ľadovú jaskyňu, rozsadlinovo-koróznu, gravitačne rozšírenú podzemnú puklinu, s menšou ľadovou výplňou. Je súčasťou svetového prírodného a kultúrneho dedičstva " Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu ".

Snežná jama

Snežná jama

Snežná jama
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015