* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  SILICKÁ JASKYŇA

Puklinovo-rútivá,kvapžová, 20m dlhá jaskyňa s severnej časti Silickej planiny. Otvor 150x80 cm je vo výške 580m pod kolmou skalou, v severnej stene husto zarasteného závrtu. V 9m vysokom komíne kvapžové náteky, 2,5m vysoký stalagnit. /15M/

Silická jaskyňa

Silická jaskyňa

Silická jaskyňa

Silická jaskyňa

Silická jaskyňa

Silická jaskyňa
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015