* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 32,9808´ N 
  20° 30,1932´ E
SILICKÁ ĽADNICA

Nachádza sa na Silickej planine, asi 1,2 km na JZ od Silice - turistom je volne sprístupnená. Ide o  jaskynné sídlisko s nálezmi bukovohorskej a pilinskej kultúry , kultové miesto kyjatického ľudu v dobe halištattskej / unikátne nálezy masiek z ľudských lebiek, 700-500 pred n.l. Na dne ľadovej priepasti sa nachádza otvor ,ktorý vedie cez 20m dlhú plazivku do mohutného dómu , ktorý je dlhý 80m, široký 25 - 40 m a 2 až 10 m vysoký. Hľbka priepasti je 91 m.

Silická ľadnica

Silická ľadnica

Silická ľadnica

Silická ľadnica
Nápis na stene ľadnice:

GRÓF REVITZKY ÁDÁM

FŐCANCELLÁRIUS

ORSZÁGUNK FÉNYE,

E FAGYOS ÜREGET

AUGUSZTUSBAN NÉZTE.

Silická ľadnica
Nápis v preklade:

Gróf Revitzký Adam,

hlavný kancelár,

svetlo nášho štátu,

túto ľadovú dieru

navštívil v auguste.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015