* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 36,5394´ N
  20° 28,2396´ E
STARÁ BRZOTÍNSKA JASKYŇA

Prietoková jaskyňa nachádzajúca sa na východnej strane Plešivskej planiny / medzi Brzotínom a Slavcom v mieste, kde sa hlavná cesta približuje k okraju lesa odbočíme na lesnú cestu a po zhruba 200-300m  obchádzame poľovnícku chatku a už vidíme kolmú skalnú stenu s jaskyňou. Jaskyňa má dľžku 120 m. Je bočným ramenom Brzotínskej jaskyne, od ktorej je oddelená skalným závalom.

Stará brzotínska jaskyňa

Stará brzotínska jaskyňa

Stará brzotínska jaskyňa

Stará brzotínska jaskyňa

Stará brzotínska jaskyňa

Stará brzotínska jaskyňa
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015