Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NAŠA PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
SILICKÁ PLANINA

Je najrozsiahlejšou planinou Slovenského krasu s rozlohou okolo 150 km/2, s množstvom krasových javov a  závrtov s priemerom až 500 m. Nájdeme na nej dve sprístupnené jaskyne Domica a Gombasek - ktoré sú svojou rozlohou, výzdobou a archeologickými objavmi asi najznámejšie. Ďalej sa tu nachádza množstvo priepastí a menších jaskýň.

Silická planina - Slovenský kras

Vahadlové studne pri Jašteričom jazierku.

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Kečovo, Ardovo, Silická Brezová, Silica, Plešivec, Slavec, Silická Jablonica, Hrušov, Krásnohorské Podhradie a Rožňava-Jovice.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015