Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NAŠA PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
PLEŠIVSKÁ PLANINA

Nachádza sa v trojuholníku medzi Rožňavou, Štítnikom a Plešivcom. Krasová plošina ohraničená strmými okrajmi, z južnej časti zarastená prevažne krovinatými lesmi , stredná a severná časť je lúčnatá. Je bohatá na povrchové i podzemné krasové formy,škrapové a závrtové polia. V posledných rokoch bola dôkladne zmapovaná rožňavskými jaskyniarmi. Nachádza sa na nej okolo 200 jaskýň a priepastí. Ide o geomorfologicky najvýznamnejšiu planinu Slovenského krasu na rozlohe približne 53 km/2.

Plešivská planina - Slovenský kras - Plešivecká

Plešivská planina - Slovenský kras - Plešivecká

 Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Plešivec, Slavec, Kružná, Rakovnica a Štítnik.

Cisterna - Plešivská planina - Slovenský kras - Plešivecká  Cisterna - Plešivská planina - Slovenský kras - Plešivecká

Cisterna - betónová nádrž, slúžiaca na zachytávanie dažďovej vody vybudovaná na dne závrtu, sa nachádza v strede Plešivskej planiny a slúzi ako napájadlo pre dobytok.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015