* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 31,4298´ N
  20° 29,3952´ E
JASKYŇA MILADA

 Jaskyňa Milada / Brezovská jaskyňa / - sa nachádza na Silickej planine, na okraji lesa - asi 1 km na JV od Silickej Brezovej. Do jaskyne vedie ,,nový" vyrazený tunelový vchod / po siedmich metroch uzavretý železnou bránou /. Jaskyňa s bohatou kvapľovou výzdobou v priestorných dómoch, bola vytvorená aktívnym podzemným tokom tečúcim do Kečovskej vyvieračky. V niektorých miestach dosahuje hľbka jaskynnej riečky vyše 0,5 m. Celková dľžka jaskyne je 800 m .

Jaskyňa Milada

Jaskyňa Milada

Jaskyňa Milada

Jaskyňa Milada

Jaskyňa Milada

Jaskyňa Milada

Jaskyňa Milada

Jaskyňa Milada

Jaskyňa Milada
Jaskyňa Milada
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015