* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  00° 00,0000´ N
  00° 00,0000´ E
MARCIHO JASKYŇA

Nachádza sa na Bôrčianskej planine, v ústí Šajbovej doliny. Vstupný otvor sa nachádza v skalnej stene, a po vstupe cez prielez vyúsťuje do úzkej chodby, ktorá končí v sieni s peknou výzdobou. Jaskyňa s dĺžkou 150 m bola miestnemu obyvateľstvu známa a v časoch 2. svetovej vojny bola využívaná ako ukryt. V tom caše došlo aj k značnému poskodeniu jaskyne. Jaskyňa je uzavretá.

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa
Marciho jaskyňa


Marciho jaskyňa

Marciho jaskyňa                           Marciho jaskyňaMarciho jaskyňa


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015