* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 32,7516´ N
  20° 32,8296´ E
MAJKOVA JASKYŇA

Nachádza sa vo Vápennom vrchu na JV od Silice. Jej vchod leží tesne vedľa asfaltovej cesty zo Silice do Silickej Jablonice. Dlhá vstupná chodba, takmer plazivka, ústi do priestranného dómu s bohatou výzdobou, za ktorým preteká podzemný potok, ktorý vyteká pod Sokolou skalou. V jaskyni boli nájdené kyjatické črepy i zlomky ľudských lebiek.

Majkova jaskyňa

Majkova jaskyňa

Majkova jaskyňa

Majkova jaskyňa

Majkova jaskyňa

Majkova jaskyňa

Majkova jaskyňa
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015