* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 37,0818´ N
  20° 35,2398´ E
KRÁSNOHORSKÁ JASKYŇA

 Krásnohorská jaskyňa - pretekaná stálym podzemným tokom, s celkovou známou dĺžkou 1200 m,  patrí medzi najkrajšie jaskyne na Slovensku a niektoré jej časti predstavujú z hľadiska sintrovej výplne svetový unikát.  V jaskyni sa vyskytuje okrem klasickej kvapľovej výzdoby aj výzdoba vo forme excentrických útvarov. Zaujímavé sú aj karfiolovité útvary, ktorých štruktúra je unikátna a nevyskytuje sa v žiadnej inej jaskyni Slovenského krasu.
Do jaskyňe  vedie  umelý  tunel v dĺžke 80 m. Na jeho konci sa nachádza  vstupná chodba pretekaná vodným tokom. Po 50 m  cez nízky prechod  sa dostaneme do Perejového dómu, ktorý  končí asi 12 m dlhým  jazerom, ponad ktoré je natiahnutý lanový  traverz.  Na  tento  traverz naväzujú  drevené lavičky, ktoré vedú cez asi 200 m  úsek vysokého meandra, na dne vyplneného vodným tokom.  Meander  je  prerušený  závalom.  Tento  prekonáme voľným  lezením a pomocou  pevného  rebríka.  Druhá  časť meandra  končí v Abonyiho dóme s  veľkým  jazerom, s ďalším   lanovým  traverzom. Po krátkom   úseku   voľného  lezenia  nad vodným   tokom  vystúpime  pomocou  pevného  rebríka  ku Kvapľu  rožňavských  jaskyniarov, ktorý je svojou výškou 32,6 m a šírkou v základoch 14 m zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov ako najvyšší kvapeľ na svete. Zaujímavé je, že tento obor stojí na troskách svojho pravdepodobne ešte väčšieho predchodcu, ktorý sa pri nejakom zemetrasení zrútil. Trosky z tohoto velikána vypĺňajú celú spodnú časť dómu až po aktívne riečisko. Veľký kvapeľ sa vytvoril vďaka priaznivým podmienkam vytvoreným veľkým závrtom, ktorý leží nad ním na okraji Silickej planiny. Tento závrt zabezpečuje stály prísun vody, ktorá vyživuje kvapeľ aj v súčasnosti. Aktívny vodný tok  preteká celou hlavnou vetvou jaskyne. Vrátime  sa späť k vodnému toku a pokračujeme proti jeho prúdu asi 150 m do Zadnej siene, v ktorej sa nachádza  bohatá kvapľová výzdoba.  Cez nízky prielez sa dostávame k Marikinmu jazeru, ktoré tvorí sifón. Jaskyňa bola objavená roku 1964 a od r. 1972 je chráneným prírodným výtvorom s ochranným pásmom 200 ha.

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015