* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  JASKYŇA NA KEČOVSKÝCH LÚKACH

Jaskyňa na Kečovských lúkach sa nachádza v strede južnej časti Silickej planiny - medzi obcami Dlhá Ves, Silická Brezová a Kečovo. Jej pôvodne len 4m hlboký priepasťovitý otvor našiel Štefan Hegedűs r. 1947. Odkrývacie práce Majkovej skupiny prebiehali v rokoch 1947 - 1952. Úzky strmo klesajúci vchod do tejto horizontálnej jaskyne  s priemerom cca 45 cm, sa nachádza na dne 16 m hlbokej priepasti a ústi do malej siene z ktotej pokračuje strmým úzkym priestorom. Ďalej pokračuje jaskyňa viacmenej horizontálne. Táto časť jaskyne je ukončená polosifónom. Jaskyňa pozostáva z viacerých siení a dómov s peknou kvapľovou výzdobou, pospájaných úzkymi chodbami, ako napr. Radov dóm, Sieň víl s rozmermi 6x4m a výškou až 18m s bohatou sintrovou výzdobou a so sintrovými jazierkami. Jaskyňa patrí k brezovsko - kečovskej jaskynnej sústave.

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach

Jaskyňa na Kečovských lúkach
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015