* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 34,9068´ N
  20° 25,1118´ E
JELENIA PRIEPASŤ

Puklinovo-rútivá priepasť , pod hranou veľkého závrtu v skalnej depresii. Priepasť v troch horizontoch má bohatú sintrovú výzdobu a celkovú hĺbku 75 m, je ohradená pletivovou ohradou. Hydrologicky sa spája s Vidovskou vyvieračkou.


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015