* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  JASOVSKÁ JASKYŇA

 Nachádza sa v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu v Jasove. Jaskyňu spristupnili údajne mnísi z Jasovského kláštora už v roku 1846. V rokoch 1922 až 1924 boli objavené nižšie ležiace časti jaskyne. Z celkovej dľžky 2120m je dnes sprístupnených 620m. Jaskyňu vytvoril podzemný tok rieky Bodvy vo svetlých vápencoch stredného triasu. Našli sa v nej archeologické nálezy pracovného náčinia človeka z mladšej doby kamennej. Jasovská jaskyňa je bohato zdobená kvapľovou výzdobou - stalaktitmi i kvapľovými vodopádmi. V Husitskej sieni sa nachádza nápis o víťazstve bratríckych vojsk nad J. Huňadym pri Lučenci.


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015