* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS   JASKYŇA DOMICA

Nachádza sa na južnom okraji Silickej planiny, 10 km od Plešivca, neďaleko štátnych hraníc s Maďarskom. Jaskyňu objavil 3.októbra 1926 Ján Majko. Spolu s jaskyňou Baradla nachádzajúcou sa na Maďarskej strane predstavuje jeden genetický systém s dľžkou 21 km, z ktorého je na našej strane pre turistov sprístupnený okruh dlhý 1715m. Ide o typickú riečnu jaskyňu vytvorenú riečkou Styx, ktorá vo svetlých vápencoch stredného triasu vytvorila tri nad sebou idúce poschodia. V jaskyňi najdeme množstvo nádherných stalaktitov,stalagmitov,stalagnátov i kaskádových jazierok. Okrem svojej mimoriadne peknej kvapľovej výzdoby je známa aj množstvom nálezov hlinených črepov a hrncov bukovohorskej kultúry ako aj stopami po ohniskách neolitického človeka, ktorý jaskyňu obýval pred 5000 rokmi.Jaskyňa Domica


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015