* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 52,2368´ N
  20° 42,0817´ E
ARDOVSKÁ JASKYŇA

Nachádza sa juhovýchodne od Ardovasa, v strmej skalnej stene Ardovskej doliny. Patrí k jaskyniam puklinovo-riečneho typu. Priestory zdobia najmä cibužovité a iné stalaktity, stalagmity, sintrové záclony a misy. Je významným archeologickým náleziskom. Na jej bukovohorské osídlenie poukazujú viaceré nálezy z neolitu, zistili sa aj pozostatky mladších osídlení z halštatskej a laténskej doby. V zimnom období jaskyňu využíva 9 druhov netopierov. Jej dlžka je 1492 m.  Jaskyňa je uzavretá.

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa                                  Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

Ardovská jaskyňa

           Ardovská jaskyňa           
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015