* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA

Nachádza sa medzi Štítnikom a Jelšavou neďaleko obce Ochtiná pod vrchom Hrádok. Objavili ju baníci pri razení štôlne v roku 1954. Celková dľžka jaskyne je 300m, z toho pre verejnosť je od roku 1972 sprístupnených  235m. Nachádza sa v nej mimoriadne pekná aragonitová výzdoba. Kryštáliky aragonitu vytvárajú nádherné ihličky, trsy a ružice bielej farby najrôznejších tvarov. Jaskyňa vznikla v prvohorných kryštalických vápencoch činnosťou atmosferických vôd.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015